De visie van AXI op innovatie
17/05/2019

AXI's visie op innovatie in de publieke sector. Co-creatie voor succesvolle innovatie.

Om overheden te voorzien van toekomstgerichte softwareoplossingen hanteren we een uitgesproken lokaal investeringsbeleid met als centraal element: co-creatie.

 

 

Logisch toch? Binnen de publieke sector is de co-creatie aanpak minder evident dan ze lijkt. Twee factoren spelen hierbij een rol: elke overheidsorganisatie heeft een unieke kerntaak en er is de afwezigheid van winstbejag als economische driver.

 

 

Elke overheidsorganisatie heeft een unieke kerntaak

 

Laat ons even ingaan op de eerste factor. De unieke kerntaak maakt dat elke overheidsorganisatie een unieke oplossing nodig heeft voor een uniek probleem. Wanneer we dit vergelijken met de zorgsector valt het verschil onmiddellijk op: elke ziekenhuis doet min of meer hetzelfde en kan dus makkelijk dezelfde oplossing gebruiken. Om dit probleem op te lossen, kwalificeren we overheidsinstellingen op basis van archetype  processen zoals subsidies, klachten inspecties, vergunningen en geschillen. Binnen die categorieën bouwen we maximaal de nodige mechanismen in om de nodige flexibiliteit aan de dag te leggen bij de implementatie.  Bij een case management (zaaksysteem) systeem staat dan ook de CMMN (Case Management Model and Notation) annotatie centraal, maar ook bij het ERP systeem van AXI vindt u ondermeer vrij inrichtbare sleutels terug.

 

 

Bij overheidsorganisaties ontbreekt winstbejag als economische driver

 

Wat het tweede aspect betreft, dienen we onze meerwaarde te kunnen uitdrukken in maatschappelijke meerwaarde eerder dan in economische rendabiliteit. De focus op eloketten, maximaal hergebruik van data, veilige aansluiting op authentieke bronnen e.d. passen in dit plaatje. 

 

 

De conclusie

 

Dankzij het co-creatie model kan de klant er zich van vergewissen dat de gevraagde oplossing maximaal voldoet aan de wensen van de gebruikers waarbij het comfort van een maatwerk project wordt geëvenaard. Echter: zonder de volledige kost op zich te moeten nemen. Natuurlijk zal er in de specificaties een compromis moeten gevonden worden met de andere afnemers. AXI neemt graag een mitigerende rol op zich: onze product managers en de scrum teams vormen het centrale knooppunt waarlangs de productisering plaatsvindt. In combinatie met een regelmatige bevraging van de klantengroepen en terugkoppelmomenten genereert dit bijzonder veel creativiteit.

 

Naast het voordeel van de invloed van de klant, is er ook de toegenomen levensvatbaarheid en de mogelijkheid om de software te laten evolueren in de toekomst. Hoewel AXI investeringen upfront maakt, geeft de communitywerking toch enig comfort naar economische rendabiliteit, wat op zich wee mogelijkheden genereert om nieuwe investeringen voor te stellen.

 

Het is dit investeringsmodel dat ons gebracht heeft waar we nu zijn. Naar onze mening nemen we een unieke positie in in het IT landschap in Vlaanderen tussen de klassieke integratoren en derde-pakket-leveranciers in.

 

 

Geschreven door Frederik Riebbels, Directeur Public bij AXI

Stuur ons uw reactie

 

We laten ons graag inspireren