AXI Innovation Manager Toolbelt
11/06/2021

De onmisbare Innovation Manager Toolbelt

Wat doet een Innovation Manager bij een ICT organisatie? Eén ding zal duidelijk worden na het lezen van deze blog: elke dag is een uitdaging en geen enkele dag is dezelfde.

 

Er gebeurt zoveel en het gaat bijzonder snel in de IT wereld. Als het gaat over het goed 'managen van innovatie, is het daarom van groot belang om de juiste tools in handen te hebben.

 

Ik geef je graag inzicht in de tools waar ik, als Innovation Manager, binnen AXI handig gebruik van maak.

The Innovation Manager Toolbelt

Ideeën 

 

Innovatie start met krachtige ideeën. Om goede ideeën te bedenken heb je stromen nodig waarop je filters kunt toepassen. 
Die stromen starten vanuit 3 bronnen: de medewerkers (bottom-up), de klanten/de markt/de leveranciers (outside-in) en het management (top-down).
 

Waar ideeën ook vandaan komen, ze moeten door de Innovation Funnel heen gaan want niet elk idee is levensvatbaar. Niet omdat het een slecht idee is (al gebeurt dat ook), maar omdat de randvoorwaarden niet vervuld zijn. Past het wel binnen onze markt? Is er een goede business case om op termijn break-even te draaien? Vraagt de markt hier om? Bestaat het idee reeds? 
 

Dit alles vraagt om een community platform met een sterke focus op procesondersteuning. Dat vond ik bij Medallia Crowdicity terug. Een matuur platform waar je zelf het proces kunt configureren, extra informatie kunt toevoegen zoals de bron van het idee, potentiële klanten, etc… 

Het proces 


We spraken reeds over procesondersteuning; overigens een belangrijke factor in de professionalisering van innovatie. Om niet telkens opnieuw 'het warm water uit te vinden' maken we gebruik van Lean Canvas.

 

We hebben het eenvoudige proces van Ash Maurya ook binnen de AXI Innovation werking ingebed met als doel om met zo weinig mogelijk verlies, zo snel mogelijk onze assumpties te kunnen valideren. 

Workshops 

 

Om tijdens het proces concrete deliverables te kunnen aanleveren, zoals het Lean Canvas, maken we gebruik van design thinking elementen zoals Crazy 8's, 'how could we'-vragen, whiteboards, storyboards, sketching ...

 

Dat doen we om niet alleen het proces vooruit te helpen maar om samen met medewerkers en klanten concrete ideeën te kunnen realiseren.

Notities 

 

Een topic waar best wat vragen over gesteld worden: welke applicatie is het meest geschikt voor notities?

 

Om transparant te werken en notities te delen met de volledige organisatie gebruik ik Microsoft OneNote 2016. Je leest het goed: de Microsoft versie die perfect werkt op desktop en niet op de touchy Windows 10 versie van OneNote.

 

De voordelen van OneNote zijn uitgebreid. Dankzij deze notitie-tool kan ik mooi structureren: een lange lijst van meetings op datum sorteren, placeholders gebruiken voor agendapunten van de volgende (structurele) meeting, tabbladen voorzien voor steeds terugkomende topics zoals Visie, Proces, Rapportering, Communicatie, Events, Inspiratie en Productinnovatie; met daaronder telkens ruimte voor de grote stroom aan gedachten en ideeën.

Files, files, files ...

 

Intussen ben ik gekomen tot meer dan 600 bestanden en 7 GB aan data. Die informatie hoort uiteraard niet thuis op een lokale pc of netwerkschijf. Hiervoor gebruik ik een open gedeeld Microsoft Team (en achterliggend uiteraard SharePoint - my roots). 

 

Om je een idee te geven wat er op die Microsoft Team allemaal te vinden is:

 

  • Alle presentaties die ik geef, samen met cijfermatige rapportering in Power BI. 
  • Visienota's en procesbeschrijvingen. 
  • Projectdocumentatie: hier worden bestanden als lean canvas (in PowerPoint) en business case simulaties (in Excel) alsook interview scripts (in Word) bijgehouden. 
  • Events: interne én externe events, inclusief genodigden, inschrijvingen, programma, scenario's …  
  • Marketing materiaal: beeldmateriaal, blogposts … 
  • Templates, legacy R&D en diverse documenten ter inspiratie.
  • Een shortcut naar het meest recente AXI organigram: innovatie kan komen van overal binnen de organisatie. Er dient dus voldoende aandacht besteed te worden aan interne communicatie die voor alle lagen van de organisatie beschikbaar moet zijn. 

Overleg 

 

Via wekelijks overleg met mijn directe manager wordt de laatste stand van zaken besproken en maken we samen kleine maar belangrijke beslissingen.

 

Daarnaast vindt binnen AXI elke 6 weken een Innovation Board plaats waarop de vooruitgang van een aantal concrete business cases besproken wordt. In deze board zitten medewerkers die affiniteit hebben met innovatie maar vooral ook een open geest hebben.

 

De leden van de Innovation Board helpen mee om een organisatiebreed gedragen visie op innovatie te vormen en de waardevolste ideeën goed te keuren. 

Zin gekregen om met ons aan de slag te gaan? Neem dan zeker contact op met mij via onderstaand formulier.

 

Geschreven door Sebastiaan Mindreau, Digital Innovation Manager bij AXI

Stuur ons uw reactie

 

We laten ons graag inspireren