i-mens 2
10/05/2021

i-mens neemt nieuw
elektronisch verpleegdossier
in gebruik voor
efficiëntere patiëntrondes

i-mens is een nieuwe zorgorganisatie actief in Vlaanderen en Brussel sinds maart 2020 en het resultaat van de samenwerking tussen de vzw’s Solidariteit voor het Gezin en Thuishulp en hun partners in de thuisverpleging. De organisatie telt meer dan 12 000 ervaren medewerkers en 2200 vrijwilligers.

 

Reeds enkele jaren was er nauwe samenwerking tussen de betrokken partijen, met de oprichting van  de ambitieuze zorgcentrale Z-plus als duidelijk voorbeeld. Ook in de ZORG24-projecten is er al een jarenlange samenwerking tot bij de patiënt thuis. Er is een sterke overeenkomst in normen en waarden, zoals die nu ook vervat zitten in de waarden, missie en visie van i-mens. 

 

Op zoek naar een future-proof, gehomologeerde en performante oplossing

 

De organisaties binnen i-mens werkten sinds 2016 elk met een Elektronisch Verpleegdossier. Vanuit de fusie groeide de nood om met alle partijen over te stappen naar één gezamenlijk verpleegdossier, waarbij het behalen en behouden van een kwaliteitsaccreditatie (kwaliteitslabel) centraal staat. 

 

In 2019 schreef i-mens hiervoor een bestek uit, dat werd gegund aan AXI. Gebaseerd op het elektronisch verpleegdossier dat AXI in 2017 bouwde voor het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen, ging het project van i-mens van start in juni 2020.

 

Gebruiksvriendelijkheid, kwaliteit en flexibiliteit centraal

 

Als expert in de zorgsector was AXI in staat om de vereisten en uitdagingen van de organisatie te vertalen naar een oplossing die anticipeert op de grote organisatorische complexiteit van de thuiszorg. Denk hierbij aan (dagdagelijkse) vraagstukken zoals ‘hoeveel personeelsleden zijn aan het werk?’, ‘hoeveel patiënten moeten er verzorgd worden?’ en ‘hoe organiseren we de rondes van onze zorgkundigen zo optimaal mogelijk?’.

 

AXI zorgde in de eerste plaats voor de migratie van de bestaande database naar het nieuwe Elektronisch Verpleegdossier. Deze nieuwe oplossing, bestaat uit een intuïtieve, mobiele frontend die zorgkundigen via een tablet kunnen beheren en waarbij de backoffice die volledig in het AXI datacenter wordt gehost, de ingegeven patiëntendata via pc kan consulteren en verwerken.

 

Dankzij het Elektronisch Verpleegdossier kunnen de verpleegkundigen hun agenda, rondes en patiëntendossiers nu real-time opvolgen en beheren. In de backoffice worden voor de zorgkundigen de planningen automatisch opgesteld aan de hand van een stratenplan applicatie. Op de tablet app kunnen zij zo hun planning visualiseren en via de ingebouwde eID lezer alle benodigde patiënteninfo (zoals wondzorginfo, ondersteuning bij de KATZ-schaling, beheer van voorschriften en medicatiefiches) oproepen tijdens hun bezoeken.

 

De oplossing werd daarbij vanzelfsprekend ook voorzien van een gestroomlijnde integratie met het bestaande applicatielandschap van de nieuwe organisatie, maar ook met externe systemen voor zorgverleners en patiënten zoals MyCareNet en in een vervolgfase zal ook een integratie opgezet worden met Vitalink en eHealthBox.

Jannie Hespel, Adjunct Algemeen Directeur bij i-mens

 

‘Het introduceren van een nieuw elektronisch verpleegdossier is onder normale omstandigheden al een uitdagende opdracht. Dit doen in combinatie met de integratie van vier entiteiten en tijdens een pandemie is ongezien.

 

Enkel door een goede samenwerking tussen de eigen collega’s van de business en informatica en de medewerkers van AXI kon deze klus geklaard worden.’

Gefaseerde ingebruikname van de nieuwe oplossing

 

In december 2020 startten reeds een vijfhonderdtal  gebruikers met de ingebruikname van de nieuwe, gehomologeerde en future-proof Elektronisch Verpleegdossier oplossing. Zoals voorzien in het lastenboek konden ook een honderdtal gebruikers aansluiten vanaf april 2021. De overige driehondertal  gebruikers volgen vanaf juli 2021.

 

Ondanks de Covid-maatregelen die fysiek samenwerken verhinderden, de zeer strikte deadlines en i-mens als organisatie in volle evolutie, werd het project succesvol en op tijd opgeleverd. 

 

Bovendien wordt in een volgende fase een platform opgezet waar alle informatie per patiënt gecentraliseerd wordt in een veilige, persoonlijke ruimte die raadpleegbaar is voor zowel de patiënten zelf als de zorgkundigen, mantelzorgers en andere zorgactoren.

 

Noot: het fotomateriaal op deze pagina is eigendom van i-mens en mag met hun goedkeuring gebruikt worden door AXI in het kader van het Elektronisch Verpleegdossier project dat samen met AXI werd uitgevoerd.