AXI referentie Imelda Ziekenhuis
26/04/2019

Imeldaziekenhuis brengt zijn IT infrastructuur naar een hoger niveau

Omdat de traditionele infrastructuur niet meer beantwoordde aan de noden van een hyperverbonden wereld, heeft Imeldaziekenhuis op advies van AXI de stap gezet naar HPE Synergy, het HPE Composable Infrastructure platform van HPE. HPE Synergy is het eerste composable infrastructure platform dat vanaf de basis is ontworpen voor zowel traditionele als cloud-native applicaties. Binnen het ziekenhuis wordt de technologie, software en services van HPE Synergy gebruikt voor de bouw van een ultraresponsieve IT-infrastructuur die de applicatielevering versnelt. 

 

 

 

Imeldaziekenhuis wil snel kunnen inspelen op veranderende richtlijnen en wensen vanuit de organisatie. Jaarlijks worden talrijke nieuwe versies van ziekenhuisapplicaties gereleased die zo snel mogelijk ter beschikking dienen te worden gesteld van de medische staf en het verpleegkundig personeel. Doordat de ICT infrastructuur in de loop der jaren uitgegroeid was tot een complexe omgeving, bleek dit een moeilijke opgave. Bovendien was de opslag-, reken- en netwerkcapaciteit van de infrastructuur ingericht vanuit een silo gedachte waarbij de optimalisatie van specifieke workloads centraal stond en niet het leveren van applicaties en diensten. 

 

'Aan al deze tekortkomingen wilde Imeldaziekenhuis een halt toeroepen', vertelt Chris Thoen, IT Manager bij Imeldaziekenhuis. 'Doordat het beheer ingericht was per silo ontbrak het aan een uniform beheerplatform voor de gehele infrastructuur. De onderlinge samenhang van alle ICT componenten kon niet in beeld worden gebracht. Er was sprake van handmatige coördinatie, een lange wachttijd bij aanpassingen, mislukte implementaties en een verhoogde kans op verstoring.'

 

De uitbouw van een op applicatie gerichte IT infrastructuur

 

'Omdat onze traditionele infrastructuur niet meer beantwoordde aan de noden van een hyperverbonden wereld, hebben we op advies van AXI de stap gezet naar HPE Synergy, het HPE Composable Infrastructure platform van HPE,' vervolgt Chris Thoen. 'We hebben die keuze gemaakt omdat HPE Synergy het eerste composable infrastructure platform is dat vanaf de basis is ontworpen voor zowel traditionele als cloud-native applicaties. Binnen ons ziekenhuis gaan we de technologie, software en services van HPE Synergy gebruiken voor de bouw van een ultraresponsieve IT-infrastructuur die de applicatielevering versnelt. '

 

In functie van de uitbouw van een composable infrastructuur met HPE Synergy heeft Imeldaziekenhuis geïnvesteerd in HPE Synergy frames en compute modules. Het HPE Synergy 12000 Frame is een 10u frame dat past in standaard rekken en ontworpen is voor huidige en toekomstige generaties compute-, opslag-, netwerk- en managementmodules. 
De Compute Modules passen perfect bij de behoefte van Imeldaziekenhuis. Mission critical workloads kunnen bijna instant worden geconfigureerd en zo nodig op eenvoudige wijze opnieuw worden samengesteld. 

 

Via de inzet van HPE Composable Infrastructure Unified API verkrijgt het ziekenhuis de mogelijkheid om een code te creëren om de compute, opslag - en netwerkinfrastructuur te beheren. Met één lijn code is het bijvoorbeeld mogelijk om aan HPE Synergy de opdracht te geven om automatisch voor opschaling te zorgen. Een dergelijke taak hoeft niet meer door de IT beheerder te worden uitgevoerd, zodat die tijd heeft voor andere taken.

 

'Unified API scheelt ons veel tijd', stelt Kim Buts, Hardware & Netwerk Verantwoordelijke bij Imeldaziekenhuis. 'We hoeven niet meer zelf aan de knoppen te zitten om servers, opslag en netwerkcomponenten te configureren. Hierdoor kunnen we de gevraagde applicatiediensten snel leveren gedurende de gehele levenscyclus.'

‘Met AXI hebben we reeds jarenlang een goede relatie. Bij dit omvangrijke vernieuwingsproject zijn we perfect omkaderd met doordacht advies. Bovendien heeft AXI ons geholpen bij de trade-in van het bestaande materiaal en de financiering via HPE Financial Services. Dit alles gekoppeld aan een correcte prijszetting.'

 

Dhr. Chris Thoen, IT Manager bij Imeldaziekenhuis

Keuze voor HPE Synergy Composable Storage met de inzet van 3PAR

 

Passend in de uitbouw van een Composable Infrastructure is een pool van flexibele storagecapaciteit gebouwd. 'Na een uitgebreide en diepgaande studie die medio 2017 is uitgevoerd, is de keuze gemaakt voor HPE 3PAR StoreServe 8400', verduidelijkt Buts. 'Met de keuze voor de HPE 3PAR StoreServ 8400 storageoplossing kan Imeldaziekenhuis zijn storage omgeving consolideren op een enterpriseklasse flash-array’.

 

Door het gebruik van SSD's geeft de 3PAR storage oplossing een boost op het vlak van de prestaties. Het systeem is makkelijk schaalbaar en biedt grote flexibiliteit, all-flash array prestaties en een hoge dichtheid. Bovendien biedt de 3PAR alle benodigde dataservices, toepassing van spinning media, de robuustheid van vier nodes, naadloze datamobiliteit tussen systemen en een hoge beschikbaarheid dankzij een complete reeks persistente technologieën.


 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Berrie Talboom.