AXI Referentie Jan Yperman
26/04/2019

Jan Yperman Ziekenhuis schakelt over op het HPE Synergy Composable Infrastructure Platform

Jan Yperman gunde de vernieuwing van haar centrale server infrastructuur aan AXI. Om het gunningsproces te versnellen en kosten te besparen, werkte Jan Yperman mee aan het lastenboek van de Roeselaarse ziekenhuisgroep AZ Delta.

De scope van de aanbesteding omvatte de vernieuwing van servers, blades en blades enclosures, backup hardware en software, de bijhorende onderhoudscontracten en de ondersteuning.

 

 

Het Jan Yperman Ziekenhuis is een fusie van drie regionale ziekenhuizen die verspreid liggen in de regio Ieper - Poperinge. Na de fusie van de drie campussen werden alle activiteiten in 2007 gecentraliseerd in één campus te Ieper, met behoud van een antenne in Poperinge. Het ziekenhuis telt 530 bedden en heeft patiënten uit een regio van ca. 150.000 inwoners.

 

 

Stevige antwoorden op een goed uitgewerkt lastenboek

 

Voor het ziekenhuis Jan Yperman was een stevige omkadering van het vernieuwingsproject en de kwaliteit van het service aanbod een bepalende factor bij de gunning.
Ludovic Vandaele, IT Infrastructure Team Leader bij Jan Yperman, legt uit: 'Omdat de nieuwe server infrastructuur het fundament is van ons datacenter, wilden we ons verzekeren van de nodige ondersteuning. In het lastenboek zijn eisen opgenomen op het vlak van de levering van diensten op afroep zoals architectuurontwerp, implementatie services en technisch advies. Na weging van de gunningscriteria is AXI weerhouden als leverancier voor een periode van vier tot maximum zes jaar.'

 

 'Na bespreking van de analyseresultaten heeft AXI de nieuwe server infrastructuur in detail uitgetekend. Hierbij is rekening gehouden met de verwachte groei in het datacenterverkeer. Om kosten te besparen hebben we rekening gehouden met de in gebruik zijnde VMware en Microsoft software licenties. Er is gekeken naar de verschillende licentiemodellen zodat we met de nieuwe servers de licentiekosten kunnen optimaliseren.'

 

Dhr. Ludovic Vandaele, IT Infrastructure Team Leader bij Jan Yperman

Van analyse naar oplossing

 

Na de gunning aan AXI is gestart met een diepgaande analyse van de bestaande HPE c7000 blade infrastructuur. Met gebruik van de nodige softwaretools is de belasting en het gebruik van de server infrastructuur in kaart gebracht. Alle blade servers werden per cluster geanalyseerd op het vlak van CPU en RAM gebruik.
Ludovic Vandaele vertelt: 'Na bespreking van de analyseresultaten heeft AXI de nieuwe server infrastructuur in detail uitgetekend. Hierbij is rekening gehouden met de verwachte groei in het datacenterverkeer. Om kosten te besparen hebben we rekening gehouden met de in gebruik zijnde VMware en Microsoft software licenties. Er is gekeken naar de verschillende licentiemodellen zodat we met de nieuwe servers de licentiekosten kunnen optimaliseren.'
'In de slipstream van deze analyses werkte AXI een goed onderbouwd optimalisatievoorstel uit: zowel wat het aantal servers betreft, de server belasting, de SAN en de LAN connectiviteit', vervolgt Vandaele. 'Op basis van dit voorstel hebben we binnen Jan Yperman beslist om de volledige server infrastructuur te vernieuwen op basis van de nieuwste HPE Synergy frames en compute nodes. Met een volledige redundante opstelling over twee datacenters.'

 

 

Niets aan het toeval overgelaten

 

Om optimaal gebruik te kunnen maken van de nieuwe HPE Synergy technologieën, is de uplink naar het netwerk en de SAN connectie uitgevoerd met HPE Virtual Connect modules. Deze keuzes laten toe om maximaal te consolideren binnen de frames en een maximale bandbreedte te benutten naar de buitenkant toe.
'Hierbij is niets aan het toeval overgelaten', legt Vandaele uit. 'Om de uplink te testen tussen de bestaande switches en de HPE VC modules, zijn op voorhand testen uitgevoerd. Hieruit bleek dat gebruik van HPE DAC kabels een optimaal resultaat waarborgde.'
Om de migratie in goede banen te leiden, de uitbouw van oude frames en de inbouw van nieuwe frames goed te plannen, werd een workshop georganiseerd met alle betrokken partijen: Jan Yperman, AXI, HPE en de netwerk partner. Deze aanpak liet toe om heldere afspraken te maken en het projectplan op te maken.'

 

 

De modernste server infrastructuur 'in place'

 

Vandaele: 'De actieve rol die AXI speelde bij het uittekenen van de server architectuur en de realisatie van de migratie, was bepalend voor het succes van de vernieuwingsoperatie. Met de ingebruikname van de HPE Synergy frames en compute nodes is onze serveromgeving gestandaardiseerd op de meest moderne infrastructuur waarbij de nodige performantie is voorzien om de toekomstige groei op te vangen.'

 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Berrie Talboom.