AXI referentie AZ Sint-Lucas
26/04/2019

AZ Sint-Lucas Brugge beveiligt de patiënteninformatie en stroomlijnt de klinische workflows met Imprivata OneSign

Om patiënteninformatie veilig te kunnen delen en zorgmedewerkers snel toegang te geven tot de zorgapplicaties op de plaats van de behandeling, is AZ Sint Lucas Brugge overgestapt op de single sign-on oplossing van Imprivata. De Imprivata OneSign oplossing biedt niet alleen sterke authenticatie-opties, ze zorgt er ook voor dat de benodigde zorgapplicaties automatisch worden opgestart bij het inloggen met een badge.

 

 

Op zoek naar de best passende SSO oplossing voor het ziekenhuis

 

Voor het ziekenhuis AZ Sint Lucas Brugge is het veilig delen van klinische informatie essentieel. Om die reden werd enkele jaren geleden de SAMESSO single sign-on oplossing van IBM geïmplementeerd. Omdat de bestaande single sign-on oplossing niet volledig voldeed aan de huidige eisen binnen een ziekenhuis context, ging het ICT team van AZ Sint Lucas Brugge op zoek naar een nieuwe oplossing. De nieuwe SSO oplossing diende beter aan te sluiten op de workflows, de zorgapplicaties en de VDI-omgeving op basis van Citrix.  
Kristof Duthoy, manager ICT bij AZ Sint Lucas Brugge legt uit: 'Met een mainstream SSO oplossing slaagden we er slechts gedeeltelijk in om de workflow van de artsen en het verpleegkundig personeel te versnellen. Doordat de gebruikers veelvuldig dienden in en uit te loggen om bij de zorgapplicaties en de patiënteninformatie te komen, ging kostbare tijd verloren. Tijd die beter kan besteed worden aan het behandelen van de patiënten.'

 

Directe toegang tot alle benodigde gegevens

 

'Na meerdere oplossingen te hebben bekeken, is de keuze gemaakt voor Imprivata OneSign, een bewezen SSO oplossing binnen de ziekenhuissector', zegt Kristof Duthoy. 'Het veelvuldig in- en uitloggen om toegang te verkrijgen tot het netwerk, desktops, laptops en zorgapplicaties is resoluut vervangen door fysieke badges. Hierbij maken we gebruik van de personeelsbadges. Artsen en verpleegkundigen dienen zich per dienst slechts één keer te identificeren via twee-factor-authenticatie: Concreet loggen ze éénmaal per dienst aan met hun wachtwoord én hun badge. 

 

Deze werkwijze biedt een aanzienlijk betere bescherming van confidentiële gegevens en een vermindering van het risico van onbevoegde toegang. Bij de uitwerking van de oplossing is de badge van elke medewerker gekoppeld aan de bestaande Active Directory infrastructuur van het AZ Sint Lucas Brugge.'
Om de workflow van de medewerkers extra te versnellen, heeft AZ Sint Lucas Brugge de single sign-on en authenticatie oplossing van Imprivata geïntegreerd met desktopvirtualisatie. De computer sessies lopen veilig op de achtergrond door als de gebruiker uitgelogd heeft. Ze verschijnen exact zoals ze werden achtergelaten na het uitloggen als de arts of verpleegkundige zijn/haar badge tegen de kaartlezer van het volgende workstation houdt. 
Kristof Duthoy vervolgt: 'In een eerste fase hebben we de Imprivata OneSign oplossing gekoppeld aan de EPD oplossing NexuzHealth en opgezet voor 100 gebruikers en 30 werkstations. De aanmaak van het SSO profiel liep vlot doordat Imprivata het eenvoudig maakt om de inlogprocessen voor applicaties te automatiseren. Ondertussen hebben we voor alle zorgapplicaties de benodigde SSO profielen aangemaakt.

 

Aandacht voor de bescherming van medische dossiers

 

Kristof Duthoy: 'Met de Imprivata OneSign oplossing wordt het voor ons ziekenhuis eenvoudiger om te bewijzen dat we systemen hebben die de privacy van patiënten beschermen. De oplossing laat toe om gebruikscontroles uit te voeren, de toegang tot de applicaties in realtime te volgen en te rapporteren over wie, wanneer, hoe en waar toegang heeft gekregen tot het netwerk en de zorgapplicaties.

 

Met Imprivata OneSign wint iedere zorgmedewerker tijd

 

Binnenkort maken alle 1077 zorgmedewerkers binnen AZ Sint Lucas Brugge gebruik van hun badge om in- en uit te loggen op de zorgapplicaties. De oplossing is een goed voorbeeld van hoe innovatieve technologie kan worden ingezet om de zorgverlening te optimaliseren.
Ook voor het ICT team biedt de Imprivata oplossing voordelen: 'De beheerstools van Imprivata OneSign SSO bieden een rijke functionaliteit en zijn eenvoudig in gebruik. Dit laat de systeembeheerders toe om tijd vrij te maken voor andere taken. Handig is de mogelijkheid om op rollen gebaseerd toegangsbeheer te ondersteunen waardoor bepaalde informatie over een patiënt alleen beschikbaar is voor medewerkers met goedgekeurde toegang. Bovendien biedt de SSO oplossing ons de mogelijkheid om specifieke workflows in te richten. Een voorbeeld hiervan is de zgn. 'vier ogen' confirmatie bij het toedienen van een verhoogde dosis medicijnen aan een patiënt. '

 

Tevreden over het eindresultaat

 

Kristof Duthoy: 'Bij de omschakeling naar de Imprivate oplossing zijn we prima begeleid door ICT partner AXI in samenwerking met Imprivata. Over het eindresultaat zijn we zeer tevreden. Naast het verbeteren van de efficiëntie voor de zorgmedewerkers en een prima beveiliging van de patiëntengegevens heeft Imprivata OneSign de hoeveelheid tijd verminderd die we dienen te besteden aan SSO beheerstaken. We ervaren Imprivata OneSign als een SSO oplossing die de juiste antwoorden biedt op de noden binnen een ziekenhuis.'

 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Berrie Talboom.