AXI referentie AZ Heilige Familie
26/04/2019

Algemeen Ziekenhuis Heilige Familie implementeert storage oplossing met fiber connectie

Omdat AZ Heilige Familie aanliep tegen de performance- en capaciteitsbeperkingen van de bestaande storageoplossing, was de overstap naar een nieuwe storage-oplossing noodzakelijk. Hieraan koppelde het ziekenhuis de voorwaarde dat de migratie vlot diende te worden uitgevoerd om onderbreking van de normale ziekenhuiswerking te voorkomen.

 

 

 

De vervanging van de storage werd goed voorbereid

 

Op basis van de voorstudie werd door storage specialist AXI een budgetofferte opgemaakt. Het investeringsbedrag werd opgenomen in de ziekenhuisbegroting van 2017. Medio 2017 werd gestart met de voorbereiding van het migratietraject en de opstelling van het migratieplan. Tijdens de voorbereiding ging veel aandacht naar de performantie-eisen, de voorspelling van de storagebehoeften- en capaciteit, de integratie in de bestaande ICT-infrastructuur en de planmatige aanpak van de datamigratie.

 

Als storage architectuur werd de keuze gemaakt voor het HPE 3PAR 8200 storage platform en fibre channel technologie. Initieel overwoog het ziekenhuis een 3tier opzet met gebruik van SSD, SAS en SATA schijven. Op advies van AXI is gekozen voor een mix van SSD en SAS schijven. 

 

 

3PAR storage op twee datacenters

 

Om hoge beschikbaarheid te waarborgen, zijn twee datacenters van het AZ Heilige Familie uitgerust met een HPE 3PAR 8200 SAN storage oplossing. Om tegemoet te komen aan de sterke datagroei beschikt elke SAN over een netto capaciteit van 34,5TB, waarvan 13TB op SSD. De SSD opslag wordt ingezet voor de SQL databases en de Citrix servers. Beide datacenters zijn uitgerust met twee SN3000B switches. Om failover te ondersteunen, is voorzien in een 3PAR Quorum Witness Server. 

 

Bij een eventuele uitval van een 3PAR, kabel of netwerk treedt de virtual machine appliance op als scheidsrechter. De appliance bepaalt welke 3PAR de actieve wordt en welke standby of in storing dient te worden gezet. Dit om eventuele 'split brains' te voorkomen. 

 

De begin 2018 geïmplementeerde storageoplossing resulteert in en performante storageoplossing met razendsnelle fiber connectiviteit, redundantie over de datacenters en gebruik van de nieuwste SSD technologie.


 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Berrie Talboom.