VDC 2
15/12/2020

Vandecasteele Houtimport: een rijke traditie in combinatie met innovatie 

Vandecasteele Houtimport is gespecialiseerd in de import, trading en export van tropisch hardhout vanuit Afrika, Zuidoost Azië en Zuid Amerika, Scandinavisch en Russisch zachthout en Noord-Amerikaans zacht- en hardhout. De omvangrijke voorraad van circa 140.000 m3 gezaagd hout is opgeslagen in hun magazijnen te Aalbeke en in de haven van Antwerpen.  

 

 

Vijfendertig jaar partnership

 

‘Vijfendertig jaar terug leerde mijn vader, als toenmalige zaakvoerder, AXI kennen’, vertelt Stefaan Vandecasteele. ‘Op basis van vertrouwen gaf hij aan AXI de opdracht om een nieuwe oplossing voor stockbeheer en orderbeheer te bouwen. Het paste bij zijn ondernemersspirit om te kiezen voor het toen nog onbekende maar vooruitstrevende Oracle platform en AXI, Oracle's eerste Belgische partner.’ 

 

Stefaan Vandecasteele: ‘De informatiearchitectuur die in 1985 werd opgezet, vormt tot op vandaag de basis waarop verder wordt gebouwd. In de loop van meerdere decennia zijn er tal van extra applicaties en modules ontwikkeld. De software is uitgegroeid tot een bedrijfskritische ERP, volledig op maat van de sector en van ons bedrijf.’ 

 

Duurzaam informatiseren 

 

De Oracle technologie heeft een hele weg afgelegd sedert 1985. ‘Het mooie aan het Oracle platform en de AXI methode is dat we op ons tempo kunnen overschakelen naar de nieuwste technologie,’ verduidelijkt Vandecasteele.  

 

‘Er is gestart met Oracle Forms schermapplicaties. Sedert 15 jaar wordt voor de ontwikkeling van alle nieuwe ERP modules en het extranet gebruik gemaakt van het low-code platform Oracle APEX. Ons paradepaardje is de extranet applicatie waarmee we de voorraadgegevens in realtime ter beschikking stellen aan onze klanten. In onze magazijnen is ervoor geopteerd om de vorkheftrucks te voorzien van een op Ionic en Angular gebaseerde tablet app en een barcode scanner. Ook deze applicatie maakt gebruik van de bestaande Oracle inrichting.’ 

 

Vorig jaar maakte Vandecasteele Houtimport de keuze om alle applicaties gefaseerd om te zetten naar de nieuwste Oracle APEX versie. ‘De omzetting van onze Oracle applicaties naar de nieuwe Apex versie verloopt vlot en zit op schema’, geeft Vandecasteele aan. ‘De ordermodule werd reeds omgezet. De komende maanden is het de beurt aan de modules aankoop, verkoop en de omvangrijke rapportageomgeving. Momenteel zijn we in volle voorbereiding om tegen 2021 de stap te zetten naar de consumption based AXI Cloud.’ 

 

Alles voor de klant en de medewerker 

 

Voor Stefaan Vandecasteele is de omzetting van de Oracle Forms applicaties naar het low-code platform Oracle Apex geen puur technisch verhaal. ‘We doen deze investering om de loyaliteit van onze klanten en onze medewerkers te versterken. Door moderne applicaties met een goede user experience aan te reiken, versterken we ons partnership met de klant. Voor onze medewerkers is het aangenaam te weten dat er geïnvesteerd wordt in hun digitale werkplek. Om al die redenen hebben we samen met de UX designer en de project leader van AXI goed nagedacht over de opzet van de totaal vernieuwde oplossing.’ 

 

 

 

Vandecasteele Houtimport ontvangt het “SDG Pioneer Certificaat” van UNITAR CIFAL.

 

Hiermee is Vandecasteele Houtimport het eerste houtbedrijf dat dit certificaat behaalt.
 

Op dinsdag 27 oktober 2020 hebben 88 Belgische bedrijven het SDG Pioneer-certificaat ontvangen van UNITAR, het Instituut voor Opleiding en Onderzoek van de Verenigde Naties. Die bedrijven werden de afgelopen drie jaar begeleid door de Voka om intensief in te zetten op elk van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties.

Sedert het jaar 2000 engageert Vandecasteele zich via het Voka Charter Duurzaam Ondernemen om vrijwillig te streven naar continue verbeteringen op bedrijfs ‐en maatschappelijk vlak door evenwichtige aandacht te besteden aan economische, milieu en sociale impact tijdens de dagelijkse bedrijfsvoering.
Via een actieplan op maat neemt ieder bedrijf concrete initiatieven om op een meer verantwoorde manier te ondernemen.


 
AXI wenst Vandecasteele Houtimport van harte proficiat met het behaalde SDG Pioneer certificaat.

Een unieke cultuur, gebaseerd op traditie, kwaliteit en vertrouwen 

 

Vandecasteele Houtimport is het bedrijf van Stefaan Vandecasteele. Het in 1883 opgerichte bedrijf heeft een lange traditie en mag gelden als een rolmodel binnen de sector.  

 

Stefaan Vandecasteele: ‘Als houtimporteur willen we de duurzame outlet in Europa zijn op het vlak van tropisch hardhout, hard- en zachthout. We werken op een ecologisch verantwoorde manier, in goede harmonie met onze klanten, leveranciers en omgeving. Met een gezonde KMO spirit bouwen we verder op jarenlang vertrouwen en service’.