FOD Justitie AXI referentie
26/09/2019

Voor FOD Justitie bouwde AXI de Salduz webapplicatie

Dankzij de zogenaamde Salduz wetgeving zijn vandaag de rechten van elke verdachte, zowel voorafgaand aan het verhoor als tijdens het verhoor, beter beschermd. Hierbij speelt een advocaat een belangrijke rol. Aan personen die verdacht worden van feiten waarop een vrijheidsstraf rust en gearresteerd zijn, wordt een advocaat toegewezen via de Salduz permanentiedienst indien zij niet zelf een advocaat hebben. Van dit recht kunnen meerderjarige verdachten afstand doen. Minderjarige verdachten kunnen dat nooit. Voor hen wordt altijd contact opgenomen met de Salduz-permanentiedienst. 

 

 

Op zeer korte tijd en met succes

 

Het is de Orde van Vlaamse Balies die - samen met Avocats.be - de Salduz permanentie op poten heeft gezet. Beslist werd om een Salduz webapplicatie te laten ontwikkelen om de advocatuur en de gerechtelijke diensten te ondersteunen in het kader van de Salduz wetgeving. Voor de realisatie van het project werd beroep gedaan om de expertise van AXI. 

 

Aan het woord is Johan Van Driessche, Bestuurder departement IT en Financiën van de Orde van Vlaamse Balies: 'Binnen de Salduz webapplicatie kunnen de advocaten aangeven op welke tijdstippen, binnen welke vakdomeinen en geografisch gebied zij zich beschikbaar stellen om bijstand te verlenen bij een ondervraging Op die tijdstippen kan de advocaat gecontacteerd worden op een door de advocaat zelf instelbaar permanentienummer'.

 

Van Driessche vervolgt: 'Verdachten kunnen aan de politieambtenaren en onderzoeksrechters een advocaat van voorkeur opgeven. Indien de betreffende advocaat zich heeft opgegeven om voor eigen cliënteel op te treden, zal deze advocaat eerst gebeld worden. Indien de eigen advocaat niet bereikbaar is, de opdracht niet aanvaardt of niet deelneemt aan Salduz, dan wordt er gezocht binnen de pool van permanentieadvocaten. Hierbij zal het systeem steeds een willekeurige advocaat voorstellen op basis van een aantal criteria zoals: politiezone, taal verhoor, meerderjarige-minderjarige verdachte, materie-voorkeurcriterium, hoofdtaal verdachte, andere spreektaal verdachte. De advocaat krijgt een gesproken tekstboodschap op zijn mobiele telefoon. Na aanvaarding van de opdracht ontvangt de advocaat een sms en e-mail met alle praktische gegevens zoals het Salduznummer, telefoonnummer contactpersoon, etcetera.'

 

Van Driessche: 'Om de naleving van de Salduz bis wetgeving te waarborgen, kunnen verbalisten in de Salduz webapplicatie aangeven welke advocaat de rechtzoekende vergezelt of een permanentie-advocaat zoeken. Bij de aanmaak van een dossier kunnen zij ondermeer aanduiden of de meerderjarige verdachte afstand doet van bijstand van een advocaat of alsnog, een afstand herroept. Tevens kunnen zij aanduiden of een verhoor audio gefilmd wordt, na overleg met of op aanraden van de advocaat.

 

 

Meer informatie? Neem contact op met Frederik Riebbels