Raad van State aan de Kneuterdijk in Den Haag
13/01/2021

AXI ACM vervangt maatwerk zaaksysteem bij de Raad van State in Nederland

De definitieve gunning aan AXI voor de realisatie van het nieuwe zaaksysteem ‘Raadsaam’ werd op woensdag 16 december 2020 door Rob Visser, secretaris van de Raad van State, ondertekend tijdens een online meeting. De bestuursrechtspraak- en adviseringsprocessen zullen in de toekomst allemaal via de AXI-oplossing verlopen.

 

In 2019 hield de Raad van State een marktconsultatie en organiseerde een hackathon gedurende een week, waar vijf leveranciers aan deelnamen. In 2020 voerde de Raad van State vervolgens een uitgebreid selectie- en aanbestedingstraject uit.

 

Daarop kreeg AXI reeds in juli 2020 de voorlopige gunning, waarna een uitgebreide verificatiefase volgde. In diverse workshops moest AXI de effectiviteit van alle gevraagde functionaliteiten daadwerkelijk kunnen aantonen. Tijdens die workshops werd bovendien extra tijd besteed om de oplossing van AXI zeer zorgvuldig te beoordelen en om te leren uit de ‘best practices’ van andere overheden die soortgelijke trajecten doorliepen.

 

 

De Raadsaam-oplossing als spil binnen de organisatie

 

In de derde week van januari start de businessanalysefase om vanaf medio 2021 de nieuwe oplossing in opeenvolgende stappen te implementeren en live te gaan.

 

De ‘Raadsaam’ oplossing omvat AXI Adaptive Case Management in combinatie met SharePoint Online vanuit een Microsoft Azure Cloud omgeving en een digitaal portaal voor burgers en advocaten. Als centrale oplossing zal Raadsaam geïntegreerd worden met zo'n vijftiental andere systemen via de Koppeldiensten (Enable U) binnen de Raad van State.

 

“De AXI Adaptive Case Management oplossing sluit uitstekend aan bij complexere organisaties met veel kenniswerkers zoals de Raad van State. Op basis van case modellering brengen we de primaire processen van bestuursrechtspraak en advisering in kaart en configureren we deze vervolgens in de toepassing. Flexibiliteit in de oplossing is hierbij essentieel, zodat er bijvoorbeeld vlot ingespeeld kan worden op veranderende wetgeving zoals de Omgevingswet en er eenvoudig integraties met bestaande toepassingen gemaakt kunnen worden.

 

De samenwerking in het voortraject hebben we als zeer aangenaam en pragmatisch ervaren. De projectmedewerkers van de Raad van State zijn geëngageerd en oprecht geïnteresseerd. Dat geeft veel vertrouwen voor de komende businessanalyse en daadwerkelijke implementatie.”, aldus Michel Petrusma, bestuurder van AXI.

ondertekening door Raad van State secretaris Rob Visser in een online meeting (i.h.k.v. veiligheidsmaatregelen COVID-19) met leverancier AXI.
Ondertekening door Raad van State secretaris Rob Visser tijdens een online meeting met leverancier AXI