Digitaal dossierbeheer voor de klantgerichte overheid

Digitaal dossierbeheer voor de klantgerichte overheid

Met onze Adaptive Case Management oplossing bieden we kenniswerkers binnen de overheid een end-to-end platform aan om complexe dossiers en dynamische processen te beheren. Het digitale platform stroomlijnt de samenwerking en optimaliseert de dienstverlening naar burgers, bedrijven en andere stakeholders. Kenniswerkers worden in staat gesteld om plaats- en tijdsonafhankelijk te werken en optimaal te functioneren in een digitale netwerkmaatschappij. 

AXI en Ground lion bundelen hun krachten. Ten dienste van de overheid

Medio 2018 is het Gentse bedrijf Ground lion toegetreden tot de AXI groep. Het jonge bedrijf is de expert in adaptive case management en beslissingsautomatisatie. In 2015 bekroonde Gartner Ground lion tot Cool Vendor.

Door alle kennis en expertise samen te brengen, kunnen we de overheid nog beter ondersteunen bij de uitbouw van een toekomstgericht samenwerkingsplatform. We scheppen een kader voor standaardisatie met aandacht voor innovatie. Het open platform Ground lion vormt de kern waarrond nieuwe functionaliteiten zich gaan ontwikkelen.

AXI en Ground lion medewerkers werken samen als één team. We delen onze kennis om uw digitale initiatieven optimaal te ondersteunen.

Ground lion: adaptive case management voor de overheidsmedewerker

Als partner voor de overheid bieden we een adaptive case management oplossing aan die kenniswerkers aanmoedigt om resultaatgericht te werken. Met respect voor de kwaliteit van de dienstverlening en de strenge regelgevingen inzake naleving van wettelijke termijnen, informatiebeveiliging en standaardisering.

Flexibility by design

De adaptive case management oplossing Ground lion biedt een flexibele en aanpasbare oplossing die mee evolueert met alle wijzigingen die in een proces en de bredere context optreden: veranderingen in de procedures en werkomgeving, in relatie met publieke en private partners, in de wetgeving, etc. Op deze manier laat Ground lion toe om cases op een efficiënte manier te behandelen, ook als het verloop van het proces vooraf niet zomaar valt vast te leggen.

De voordelen van de Ground lion oplossing
Efficiënt samenwerken rond informatie

Onze adaptive case management oplossing laat overheidsmedewerkers toe om efficiënter samen te werken en de dienstverlening te optimaliseren. Omdat cases uit complexe stromen van informatie bestaan, gaat veel aandacht naar de stroomlijning van de communicatie binnen de entiteit en het beleidsdomein en met andere publieke en private partners.

Slimme automatisering verkort de doorlooptijd

De Ground lion oplossing is zelflerend. De software kan zelfstandig beslissingen nemen in een case. Indien handmatige verwerking aangewezen is, kan de case behandelaar zelf de stappen en de route in het proces van de behandeling bepalen. Via een ingenieuze event processing engine wordt de case vooruitgang geautomatiseerd en wordt elke beweging getraceerd.

Inzetbaar voor elk dossiertype

Een flexibele en adaptieve oplossing is essentieel om overheidspersoneel te ondersteunen bij het behandelen van verschillende soorten dossiers en het integreren van uiteenlopende informatie. Ground lion wordt succesvol ingezet voor de behandeling van subsidieaanvragen, eisen, klachten, controles, inspecties, geschillen, juridische dossiers, parlementaire vragen, etc. 

Naadloze integratie met Office 365, e-loket en backoffice

Ground lion is een bindmiddel voor informatiecentralisatie. Om het platform optimaal inzetbaar te maken, kunnen e-mails rechtstreeks vanuit de MS Outlook client in een dossier worden geplaatst. Documenten kunnen vanuit Ground lion direct worden opgevraagd en weggeschreven in MS SharePoint. De oplossing integreert naadloos met het e-loket en wordt veilig ingepast in de bestaande ICT-omgeving.

Ground lion is snel gebruiksklaar en eenvoudig aanpasbaar

Ground lion biedt overheidsinstellingen een aanpasbaar en flexibel platform dat snel gebruiksklaar is. Baanbrekend is dat de technologie ontworpen is om het dossierbeheer continu te blijven verbeteren en te optimaliseren. Het platform is een low-code totaaloplossing om case management te automatiseren. Hierdoor kan de software opgeleverd worden in een tijdspanne die drie tot vier maal korter is dan andere aanbieders. Om de oplossing vlot naar wens aan te passen, werken we agile met iteratieve ontwikkelcycli.

Waarom Ground lion gebruik maakt van de Case Management Model and Notation.

Case Management Model and Notation vormt de ruggengraat van de adaptive case management oplossing Ground lion. CMMN is voor case management wat BPMN is voor business process management.

In vergelijking tot BPMM is CMMN een minder complexe notatie en een betere match om kennis intensieve processen te beschrijven. Terwijl BPMN vereist dat ieder pad expliciet gemodeleerd wordt, streeft CMNN ernaar om alle mogelijke case paden in één model te bevatten. Hierbij ligt de focus op de case, de verschillende stages en wat er kan gebeuren om het doel van de case te bereiken. De oplossing combineert dynamische procesmogelijkheden met 'supervised learning' algoritmes om inzicht te krijgen in processen.

Case Management Model and Notation biedt voordelen voor:

  • overheidsinstellingen met veel regelgeving, wetten, reguleringen, policies
  • organisaties die geconfronteerd worden met inefficiëntie ten gevolgde van wijzigingen in regels 
  • organisaties die veel dialogeren met externe partners, waaronder burgers en bedrijven
  • processen die per situatie sterk kunnen verschillen en een hoge mate van flexibiliteit nodig hebben
  • besluitvorming met risico-afwegingen
  • voorspelling van de juiste te ondernemen acties en potentiële business resultaten van cases
  • identificatie van onvoorziene bottlenecks
  • optimalisatie van modellen via 'case mining'.
Case Management Model and Notation (CMMN) begrijpen

In deze 30 minuten durende video worden de voordelen van de CMMN notatie voor het modelleren en het documenteren van slimme en adaptieve case management processen uitgelegd.

AXI events
De nieuwe events worden binnenkort gepubliceerd
Meer weten?

Onze referenties

Tot de klantenkring van de AXI Group behoren Vlaamse, federale, Nederlandse, Europese instellingen en wettelijke beroepsorganisaties.

Dienst van de Bestuurscolleges, Gemeenschapscommissie, Agentschap Binnenlands Bestuur, Departement Buitenlandse Zaken, Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs, Kind & Gezin, Agentschap Innovatie Vlaanderen, Departement Leefmilieu, Natuur & Energie, Agentschap Zorg en Gezondheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Departement Cultuur, Jeugd en Media, Vlaams Fonds voor de Letteren, Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden, de federale Ombudsman, Interreg Vlaanderen-Nederland, NMBS, Orde van Vlaamse Balies, College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden  ...