ecosysteem denken
15 dec

AXI & Vlerick Event - Ecosysteem denken en werken binnen de overheid: verhalen uit de praktijk

Online, België

'Geen enkele organisatie is vandaag nog in staat om waarde te creëren voor een klant enkel en alleen via eigen middelen en capaciteiten.'

 

Op basis van dit gewaagd statement, nodigen AXI & Vlerick u uit voor het interactieve online event in het kader van het partnershiponderzoek 2020. Dankzij de vlotte en flexibele samenwerking met Stijn Viaene, Prof. Digitale Transformatie & Partner, en Joachim Van den Bergh, Senior Researcher, zijn we erin geslaagd om - in dit toch wel turbulente jaar - ons onderzoek tot een succes te maken.

 

Op dinsdag 15 december 2020 laten AXI & Vlerick graag enkele digital leaders uit de brede overheidssector aan het woord over de kracht van denken en werken in ecosystemen. Nadien gaan wij hierover met u in gesprek. Naast theoretische principes en onze visies komen ook tastbare tips en do's & don'ts aan bod aan de hand van concrete uitdagingen.

DATUM:

dinsdag 15 december 2020

 

UURREGELING:

13:00 - 15:15

 

HOE HET LIVE EVENT VOLGEN? 

u ontvangt een e-mailbevestiging met daarin een link om het live event bij te wonen.

 

Doelgroep:

Overheidsfunctionarissen, ambtenaren en stakeholders met een interesse in het thema digitale transformatie. Leidinggevenden, beslissingsnemers en innovation leaders binnen de overheid.

 

Voor info:

Jean Blondeel - jean.blondeel@axi.be - tel: +32 499 46 81 54

Hoe en waarom denken en werken in ecosystemen?

 

De voorbije jaren werd binnen de beweging van digitale transformatie al te vaak gedweept met het concept 'ecosystemen' als een kijk op de wereld en/of als een potentieel bedrijfsmodel. Net dankzij digitale technologieën is het mogelijk geworden om ontbrekende capaciteiten en middelen op te sporen en efficiënt in te zetten.

 

Vaak wordt gedacht aan succesvolle ecosysteem platformen zoals Bol, Uber, Amazon en Apple. Maar ook publieke organisaties stellen zich steeds meer open naar partners binnen en buiten de overheidssector om de burger een efficiënte en digitale dienstverlening te garanderen. Gekende projecten zijn ‘smart city’ en ‘government as a platform’, platformen die ook in België steeds meer aan populariteit winnen.

 

Het onderzoek van AXI & Vlerick is er op gericht om het denken en werken in ecosystemen binnen de overheidscontext tastbaar te maken:

  • Door het concept aan te pakken als een organisationele uitdaging die gedragen wordt door het management; eerder dan een puur technologisch vraagstuk
  • door bloot te leggen welke mechanismen schuilgaan achter een succesvolle ecosysteemwerking
  • door toe te lichten op welke manier ecosystemen opgezet kunnen worden.

De agenda ziet er als volgt uit

AXI medewerker
13:00 - 13:05

Partnership & Research Introductie

Pedro Meuleman verwelkomt u graag op het online event. Hij belicht kort het partnership met Vlerick en overloopt de highlights van het AXI en Vlerick partnership onderzoek.

Pedro Meuleman
Digital Transformation Architect bij AXI
Aline Muylaert
13:05 - 13:30

Hoe representatieve inspraak van burgers organiseren?

Aline Muylaert is Co-Founder van CitizenLab, een e- democratieplatform dat overheden in staat stelt hun burgers rechtstreeks inspraak te geven in het beleid en werd in 2018 bekroond als Forbes 30 Under 30 Europe. Vandaag wordt het platform door meer dan 200 overheden in 15 landen gebruikt. Tijdens haar sessie licht Aline toe hoe technologie een nieuwe dimensie aan democratie en beleidsvoering heeft gegeven.

Aline Muylaert
Co-Founder van CitizenLab
Filip Rogiers
13:30 - 13:55

Digitaal overheidstalent mobiliseren overheen de grenzen van departementen

Dr. Philip Rogiers is post-doctoraal onderzoeker aan de KU Leuven. In het kader van zijn doctoraal onderzoek in de context van de overheid bestudeerde Philip de toekomst van human resource platformen, met focus op het ontsluiten van digitaal talent via online marktplaatsen. De digitale talentenmarkt is een radicaal nieuw bottom-up concept van interne mobiliteit om freelance-economie ideeën in (publieke) organisaties te introduceren. Philip legt aan de hand van de Open Opps case (VS) uit hoe het concept werkt en wat de rol van digitaal leiderschap is. 
 

Dr. Philip Rogiers
Postdoctorale Onderzoeker bij KU Leuven
Pauze
13:55 - 14:05

Pauze

Even een korte pauze van tien minuten om de benen te strekken of een drankje te halen.

Alle deelnemers
Bart Rosseau
14:05 - 14:30

Meer doen als digitale stad: data, innovatie, digitalisering en sterke ecosystemen

In het kader van het toekomstbeleid van de Stad Gent zet Bart Rosseau als Data en Informatie Manager bij Stad Gent zijn vleugels onder de verschillende initiatieven rond data, innovatie en digitalisering. De Stad Gent zet in haar beleidsnota de krijtlijnen uit voor een kwaliteitsvolle digitale revolutie en wil meer zijn dan een slimme stad voor haar burgers. Samenwerkingen, sterke ecosystemen en thema-overschrijdend digitaliseren zijn de pijlers binnen hun open netwerkmodel. Zowel lokale, nationale als internationale samenwerkingen worden hierbij vooropgesteld met aandacht om het regisseurschap als stad in eigen handen te nemen.

Bart Rosseau
Data en Informatie Manager bij Stad Gent
Stijn Viaene
14:30 - 15:00

Panelgesprek 

Tijd voor een interactief gesprek tussen het publiek, de sprekers en de AXI & Vlerick onderzoekers. Stijn Viaene, Prof. Digitale Transformatie bij Vlerick, zal hierbij het gesprek modereren.

Stijn Viaene
Prof. Digitale Transformatie & Partner bij Vlerick Business School
AXI medewerker
15:00 - 15:00

Afsluitend woord

Pedro Meuleman sluit het 'AXI en Vlerick Event - Ecosysteem denken en werken binnen de overheid: verhalen uit de praktijk' af.

Pedro Meuleman
Digital Transformation Architect bij AXI