AXI innovatie
04/03/2020

Weet u wat hét belangrijkste aspect is om innovatie te doen slagen?

Innovatie is belangrijk, zo blijft u als digitale leider op de kaart en bent u steeds mee met de nieuwste markttrends. Binnen de AXI Group zijn we volop bezig met innovatie.

 

 

We willen u graag betrekken bij ons innovatieverhaal om u te inspireren om er zelf ook mee aan de slag te gaan. Dit is de eerste blog post in een reeks van maandelijkse posts, so stay tuned!

 

 

Waarom zou innovatie belangrijk moeten zijn voor u? En hoe kan innovatie zorgen voor meerwaarde in uw organisatie?

 

Laten we eerst even dieper inzoomen op het begrip ‘innovatie’, een heel ruim begrip met heel veel verschillende facetten.

 

Innovatie start bij het kennen van de markt, namelijk weten waar uw klanten nood aan hebben en weten wat voor hen de ‘next big thing’ is. Of dat nu gaat over het verleggen van de digitale grens tussen klant en leverancier door middel van digitale apps of klantenportalen, of over het veranderen van uw businessmodel, de markt kennen en verkennen is hierin steeds het allereerste uitgangspunt. Als u daarbij de grenzen van uw sector overschrijdt zijn er zelfs vaak nóg meer mogelijkheden te bedenken.

 

Innovatie gaat ook over leiderschap. Heeft u voldoende mandaat om innovatie binnen uw bedrijf tot een succesverhaal te maken? Hoe kan u een rol spelen binnen innovatie in uw organisatie? Wordt de toestroom aan ideeën voldoende beheerd, opgevolgd en begeleid?

 

Ook uw bedrijfsprocessen dienen ingesteld te zijn op innovatie: hoe werkt u van ideeën naar marktklare oplossingen? Aan welke kwalitatieve eisen moeten ideeën voldoen om naar een volgende fase over te kunnen gaan? Uw bedrijfsstructuur dient hierbij ook te ondersteunen: slaagt u erin om silo’s te doorbreken? Werken de juiste mensen samen om een doel te bereiken?

 

Daarbij is er ook de nood om de juiste mensen aan boord te hebben om te innoveren. Er moet een diverse mix aanwezig zijn van mensen met verschillende functies, profielen, achtergronden, ondernemendheid … Cultuur is hierbij ook niet te vergeten: zijn uw medewerkers bereid om zich kwetsbaar op te stellen en hun ideeën in de meest prille vorm te delen? Wordt daar dan ook constructief op gereageerd? Willen uw medewerkers mee om vooruit te gaan of zijn ze eerder vastgeroest? Bedrijft u innovatie ook voldoende transparant? Weten medewerkers waar innovatie in uw organisatie voor staat? Is het proces voldoende objectief en auditeerbaar? U wil een goed idee toch niet afschepen op basis van buikgevoel, toch? En wat voor resultaten worden opgeleverd: brengen de ideeën van medewerkers ook daadwerkelijk een verschil in uw positionering en service portfolio?

 

Bekijkt u het probleem trouwens ook voldoende vanuit een 360º view? Ideeën komen niet enkel van uw medewerkers, maar ook van klanten, leveranciers, adviseurs, trendwatchers, marktanalisten, uw professioneel netwerk …

 

 

Innovatie is niet iets waar we binnen AXI licht over gaan

 

Vanuit al onze teams met al onze producten werken we samen om u als klant te kunnen voorzien van de nieuwste inzichten en oplossingen.

 

En dat nemen we heel bewust en gestructureerd op. Innovatie volgt bij ons een basisproces van idee tot service handover. Voor u als klant betekent dit dat we op verschillende assen werken om tot ideeën te komen:

 

  • Bottom-up: onze medewerkers kennen u het best en hun ideeën zijn dan ook een eerste inspiratiebron. Samen met wat er tegenwoordig beweegt op de technologiemarkt komen we zo tot bijzondere inzichten.
  • Top-down: vanuit strategisch oogpunt denkt de AXI Group ook na over de ‘next big things’. Waar gaat de markt heen? Welke trends spelen er binnen technologie? Daar zetten we strategisch op in.
  • Outside-in: de belangrijkste as en groep, want daar maakt u ook deel van uit. We luisteren proactief naar onze klanten in hun zoektocht naar oplossingen voor hun uitdagingen. We gaan ook onze belangrijkste leveranciers en partners aanspreken en kijken wat hén drijft in de huidige markt.

 

Hieruit genereren we een heleboel ideeën. Deze ideeën krijgen een owner en gaan zo verder in ons lean innovatieproces. We werken iteratief en incrementeel op business modellen verder en valideren dit continu door middel van gesprekken (kwalitatief) en metrics (kwantitatief). En dit doen we steeds - vanaf het prille begin van het traject dat een idee aflegt - met minstens één klant.

 

Zo zijn we momenteel reeds bezig met innovatieve ideeën rond fraude-detectie in Retail, visualisatie van API’s om ontwikkeling te versnellen bij onze klanten, Natural Language Processing op wetteksten en Internet of Things voor het traceren van inzamelrecipiënten.

 

Maar de belangrijkste speler in dit volledige verhaal, dat bent u natuurlijk – onze klant. Wat is uw top één uitdaging die u vandaag technologisch niet opgelost krijgt? Dus deel uw uitdagingen, we gaan ze graag samen met u aan. En droom gerust wild. Maak het ons moeilijk. #dreambigandchallengeus

 

 

Meet Sebastiaan & Joachim

Sebastiaan Mindreau is Innovation Manager bij AXI. In zijn rol zet hij het proces voor innovatie op en bewaakt dit. Hij organiseert ideathons, coacht medewerkers van idee tot realisatie en evangeliseert de waarde van falen en trial & error.
Sebastiaan heeft een achtergrond in solution architectuur, business analyse, pre-sales en .NET ontwikkeling.

Joachim Vanden Brande is directeur Marketing, Innovatie en Technologie binnen AXI. Hij is eindverantwoordelijk voor het welslagen van het innovatieprogramma en zorgt voor draagvlak binnen het managementteam.


Joachim heeft LoQutus en Ground lion opgericht en heeft een achtergrond in enterprise architectuur en procesautomatisatie.

Stuur ons uw reactie


We laten ons graag inspireren