AXIVATION contest - Meet team The Voice of AXI

AXIVATION 2019
13 juni 2019
Maak kennis met dit team én met de case die ze op 13 september 2019 zullen tonen tijdens de AXIvation 2019 contest: Wat is de meerwaarde van een virtuele assistent?

Team The Voice of AXI

Het project

Wij willen onze business applicaties verrijken met een virtuele assistent. Dat virtuele assistenten steeds belangrijker worden, staat buiten kijf. Zo is er recent veel te doen rond Google Assistant. Verschillende apps spelen daarop in. Zo zal Waze, de populaire navigatie-app, toegang krijgen tot Google Assistant. Interessant, want zo kan je spraakgestuurd opdrachten geven aan de navigatie-app. Een ander voorbeeld is Billie van Bol.com. Billie doet ondertussen reeds 45% van de klantcontact via de online webshop.
  
Wij zijn ervan overtuigd dat ook wij, AXI, met virtuele assistenten een meerwaarde kunnen creëren voor onze klanten. De wereld wordt steeds mobieler. De gebruiker wil niet altijd de tijd nemen om een computer op te starten voor het opzoeken van bepaalde informatie, of uitvoeren van bepaalde taken. Een virtuele assistent kan de gebruiker hierbij helpen. De virtuele assistent is een extra manier om met de software te werken.
Een virtuele assistent is eigenlijk een chatbot. Vorig jaar is er in de Axivation vooral bekeken wat chatbots zijn, welke development frameworks er bestaan om ze te ontwikkelen en is er een eerste POC gemaakt. Dit jaar willen we met die kennis verder gaan en een integratie framework bouwen op basis van een reeds bestaand chatbot development framework. Dit nieuwe framework moet vendor onafhankelijk worden en inzetbaar zijn in alle development frameworks die de AXI groep rijk is: Oracle APEX, AngularJS, ionic, .NET applicaties, …
Daarnaast willen we de kracht van dit framework aantonen door een aantal specifieke en verschillende use cases uit te werken voor het ERP pakket en het Retail pakket. Wat deze use cases zijn, houden we nog even voor ons. Wat we wel kunnen zeggen is dat we de chatbot op 2 manieren willen integreren in de pakketten. Enerzijds zal de chatbot een extensie vormen van het pakket (bv. via een voice assistant omzet rapporten opvragen of een lijst van openstaande facturen laten versturen). Anderzijds willen we de chatbot ook mee integreren in de pakketten zodat deze een wezenlijk deel vormt van de applicatie zelf en er voor de gebruiker geen onderscheid meer is tussen de applicatie en de chatbot.

Het team

Wij hebben een team samengesteld met een mooie mix van jong en oud geweld, functioneel en technische kennis en over de verschillende afdelingen. Wij stellen ons graag aan jullie voor.

Peter Snelders
Ik werk sinds 1995 bij AXI en heb altijd gewerkt binnen de unit Discovery Suite (onderdeel van de BU Business Solutions). Ik ben begonnen als Oracle Forms en AXI Batch programmeur. Later ben ik doorgegroeid naar projectleider en team unit manager. Bij klantprojecten ben ik vooral betrokken geweest bij klanten in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) in Nederland. Mijn "profiel" zou goed passen bij deze sector, zegt men ;-). Het overgrote deel van mijn carrière ben ik team unit manager van het standaard team van Discovery Suite geweest. Binnen Discovery Suite ben ik vooral gespecialiseerd in het inkoopproces (Purchase Order Management) waarvan ik ook de Product Owner ben. In deze rol ben ik eveneens betrokken bij het vernieuwingsproject "Novum" van Discovery met als nieuwe product naam "AXI ERP". Met dit Axivation project wil ik een toegevoegde waarde bereiken voor AXI ERP alsook voor andere producten en projecten van de AXI groep. Mijn inbreng zal vooral functioneel zijn. Ik heb er veel zin in.

Thijs Vervoort
Na mijn stage ben ik in 2015 aan de slag gegaan bij AXI binnen Discovery. Bij het standaard team heb ik meegewerkt aan de Forms omgeving maar werd ik ook vrijwel meteen ingezet bij de Apex ontwikkelingen. Daarnaast zijn er ook enkele Java projecten mijn kant op gekomen waardoor mijn takenpakket een zekere diversiteit kreeg. Ik ben op dit moment nog steeds actief binnen Discovery maar ondertussen binnen het maatwerk team waar we projecten bij onze Belgische Discovery klanten uitvoeren en onderhouden. Ik sta alvast te springen om aan de slag te gaan met dit Axivation project!

Tom Maesen
Ik ben werkzaam bij AXI als front-end developer bij het PRB team. Binnen het PRB team heb ik reeds verschillende projecten gedaan met een grote diversiteit aan technologieën. Zoals zovelen ben ik begonnen met Forms. Nadien ben ik overgeschakeld op Apex, Angular en Mobile (Ionic). Ik ben erg gepassioneerd door alles wat met Mobile en Web te maken heeft. Eén van de grootste projecten waaraan ik de afgelopen jaren heb meegewerkt is het mobile EVD project voor Wit-Gele-Kruis West-Vlaanderen, een tablet app voor thuisverpleegkundigen. Op dit moment ben ik actief binnen het Novum team en werk ik mee aan de vernieuwing van de Discovery Suite. Binnen dit dynamische team heb ik samen met de overige teamleden de inspiratie gevonden voor dit nieuw Axivation project.

Yannick Staels
Na 13 jaar AXI kan ik niet meer zeggen dat ik bij het jonge geweld hoor   Ik vervoeg me dus bij Peter als oud geweld, gelukkig is het wel beter gesteld met mijn geestelijke gezondheid! In die 13 jaar heb ik rondgedwaald doorheen de locaties Zaventem en Willebroek en de divisies Public en Intern met als huidige laatste rustplaats Retail. Technologieën zoals Forms, Apex, Java en Android Native zijn me niet onbekend, maar er is meer in het leven dat dit. Vandaar dat ik net zoals vorig jaar weer meedoe met de Axivation om te kijken welke kick-ass use cases we kunnen uitwerken rond chatbots.
Buiten het doel om deze wedstrijd te winnen heb ik nog een ander persoonlijk doel: het volledig budget erdoor jagen. De organisatie heeft de regels rond het spenderen van het budget verstrengd, maar ik ga graag de uitdaging aan om alles weer uit te geven. Andere teams ook interesse om dit doel te verwezenlijken? #SpendSpenSpendChallenge