AXI Protocol Omgangsvormen

Bij AXI werken streven we naar een prettige werksfeer voor onze medewerkers. Dankzij een duidelijke aanpak zorgen we ervoor dat iedere medewerker respectvol, in vrijheid, zonder stress en zelfstandig kan werken.

 

Door het vastleggen van een protocol voor ongewenste omgangsvormen is het voor iedere AXI medewerker duidelijk wat binnen onze organisatie kan en niet kan. 

Afbeelding
Protocol Omgangsvormen bij AXI

Onze medewerkers helpen u graag. We willen dat doen in een veilige en vertrouwde sfeer. We gaan met wederzijds respect met elkaar in gesprek.  

 

 • We laten de ander in zijn waarde, ook al zijn we het niet met die persoon eens
 • We zeggen het als iemand iets goed doet; maar ook wanneer het niet goed is 
 • We staan open voor feedback 
 • We praten met elkaar en niet over elkaar 
 • We praten op normale toon met elkaar 
 • We hebben respect voor ieders eigenheid en diversiteit 
 • We respecteren elkaars grenzen en bewaken onze eigen grenzen.

We doen er alles aan om ongewenst gedrag te voorkomen.

 

Onder ongewenst gedrag verstaan wij bijvoorbeeld: 

 

 • Schelden, schreeuwen, beledigen 
 • Discriminerende taal 
 • Pestgedrag 
 • Aantasting integriteit 
 • Bedreigen 
 • Verhinderen van werkzaamheden.

Is er toch sprake van ongewenst gedrag? Dan spreken we u er op aan. Gaat het ongewenst gedrag door? Dan helpen we u niet verder. We beëindigen het gesprek en nemen maatregelen.

 

Maatregelen die we kunnen nemen zijn: 

 

 • Een telefonische waarschuwing
 • Een schriftelijke waarschuwing
 • Een belverbod
 • Ontzegging van toegang tot het kantoor.